Jakie projekty nie mogą być finansowane

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

  1. zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
  2. po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
  3. stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym –w szczególności – z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami  ze Strategii Rozwoju Gminy,
  4. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.
Skip to content