Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy zł) 

Skip to content