Ile można oddać głosów

Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.!

 W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Skip to content