Jakie projekty można zgłaszać

Zgłoszone do budżetu obywatelskiego przedsięwzięcia  to  projekty:

  1. należące do zadań własnych Gminy,
  2. możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,
  3. zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego,
  4. posiadające cechy zadań inwestycyjnych,
  5. stanowiące zakup wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych, itp.,
  6. dotyczące terenów i obiektów, do których Gmina posiada tytuł prawny,
  7. dotyczące terenów i obiektów o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
  8. o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, promocyjnym itp.,  realizowanych na terenie miasta.
Skip to content