Cennik miejski

Cennik  budżetu obywatelskiego

INFRASTRUKTURA

Remont 1m2 drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 35-65zł (3-6cm) + 9 zł za każdy dodatkowy cm
Budowa 1m2 chodnika Do 260 zł kostka Holand
Remont 1mchodnika Do 150 zł
Ustawienie 1 stojaka rowerowego 650 -1000 zł
Budowa 1 miejsca parkingowego 5000-7000 zł
Remont 1 miejsca parkingowego z kostki Do 150zł m2
Budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 50 000-100 000 zł
Montaż progu zwalniającego plytowego-gumowego wraz z niezbędnym oznakowaniem z kostki betonowej + projekt organizacji ruchu 10 000 zł m2
Odmalowanie pasów 20zł /m2
Budowa schodów – projekt i pozwolenie na budowę
 projekt 3000 – 5000 zł
Remont schodów 400-700 zł/m2
Montaż lustra drogowego 400-600 zł
Montaż stacji roweru miejskiego  
Zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku (cena nie uwzględnia kosztów wykonania zasilania w energię elektryczną) 10 000 zł
Budowa zatoki dla autobusów miejskich 1 900-2 500 zł/m2
Instalacja ekranu akustycznego 700-900 zł/m2
Wykonanie trasy spacerowej 250-400zł/m2
Zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 260-470 szt.
200 zł x 150 zł słup z montażem
Instalacja 1 tablicy informacyjnej 460 – 2000 zł / szt.
Zakup znaku drogowego 300 – 700 zł/szt.

100 zł – znak 200 zł – znak z montażem i rurą

Wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 150 – 500 zł/mb

ZIELEŃ MIEJSKA

Urządzenie trawnika 8-18/m2
Posadzenie żywopłotu 700 – 960 zł/10mb
Posadzenie pnączy 80 – 100 zł/mb
Posadzenie krzewów 25-30zł/szt
Założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych 250 zł/m2
Łąka kwietna 60-100 zł/m2
Zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 14-16 cm 500-700 zł
Zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm 2 500 zł – 3500 zł
Rewitalizacja przestrzeni osiedlowej od 100 000 zł
Kino, teatr plenerowy w parku 4 500 zł

 OŚWIETLENIE

Ustawienie latarni parkowej 4 500 – 6 500 zł
Ustawienie latarni ulicznej 6000 – 9000 zł

 MAŁA ARCHITEKTURA

Zakup ławki z oparciem + montaż 400 – 3500 zł
Zakup kosza na śmieci o pjemności 50 l + montaż 260 – 1500 zł
Zakup kosza na psie odchody + montaż Od 500 zł
Hamak miejski 1 500 – 3 000 zł
Budowa/remont placu zabaw 60 000 – 100 000 zł

 KULTURA

Zakup 50 nowości czytelniczych do biblioteki
.  książki popularno – naukowe 2 500 zł
.  beletrystyka 2 000 zł

 EDUKACJA

1h pracy nauczyciela języka angielskiego 27 – 60 zł

 ARCHITEKTURA SPORTOWA

Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu 40 – 100 000 (20 tys. – 5 urządzeń)
Wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową 300 zł – 520 zł/m2