Kiedy projekt wygra w głosowaniu

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

  1. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności zadań na liście do realizacji.
  2. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
  3. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie.
  4. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.
Skip to content