Pomoc urzędników

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

 

Punkt Obsługi Interesanta – Parter

Telefon: 15 8724 317

Skarbnik Gminy

Monika Machulak

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 18.

tel.: 15 872-43-14
skarbnik@janowlubelski.pl

 Sekretarz Gminy
Bożena Czajkowska

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 25.

tel.: 15 872-43-32,
sekretarz@janowlubelski.pl

 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

Katarzyna Dzadz

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 24.

tel.: 15 872-43-13,
promocja@janowlubelski.pl 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki

Anna Szkup

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 4.

tel.: 15 872-43-15,
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

Paweł Kusz

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 5.

tel.: 15 872-43-09
ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl 

Kierownik Referatu Architektury i Nieruchomości

Jolanta Zezulińska

Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 22.

tel.: 15 872-46-73

architektmiejski@janowlubelski.pl

 

Skip to content