Jak mogę zagłosować

Głosowanie odbywa się na odpowiednim formularzu : bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie.

Głosowanie  trwa 14 dni i odbywa się poprzez:

  1. złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta
    w Urzędzie Miejskim,
  2. przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Jana Zamoyskiego 59 23 -300 Janów Lubelski w kopercie z dopiskiem „Głosowaniebudżet obywatelskipod warunkiem, że wpłynie ona do Urzędu w terminie – koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.
  3. głosowanie na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.
Skip to content