Zaproszenie do udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski

Szanowni Państwo !

 Zapraszam do udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski

Już po raz drugi mieszkańcy Janowa Lubelskiego będą mogli zdecydować o kolejnych projektach  w ramach Budżetu Obywatelskiego. Chciałbym poinformować, iż Rada Miejska w Janowie Lubelskim na sesji w dniu 9 lutego 2018 roku przyjęła uchwałę  dotyczącą wyboru zadań w ramach  Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Poprzednia edycja dowiodła, że  budżet ten spotkał się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony.

Już dzisiaj pragnę zachęcić wszystkich mieszkańców do składania propozycji zadań, które będą zrealizowane w 2019 roku. Złożone wnioski mają dotyczyć tylko zadań własnych gminy.

Przypomnę, iż cztery zadania wybrane przez mieszkańców Janowa Lubelskiego w 2017 roku (zielona sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim, sterylizacja i kastracja psów oraz  kotów, ławeczka dla seniora, rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na Osiedlu Zaolszynie) są aktualnie  w trakcie realizacji.

Jeśli mają Państwo propozycję, która może wpłynąć korzystnie na  nasze miasto lub ułatwić życie mieszkańców, a której wykonanie nie przekroczy 50  tys. zł, proszę zgłosić zadanie do Budżetu Obywatelskiego  i zachęcić innych do współpracy.

Od 30 kwietnia będzie możliwość składania przez   Państwa   wniosków, które będzie można składać do 15 czerwca. Każda osoba, która ma ukończone 16 lat życia i wypełni wniosek wraz z poparciem15 mieszkańców ma szanse na realizację swoich potrzeb, czy  marzeń.

Razem zmieniajmy Janów Lubelski!

Za dotychczasowe zainteresowanie i zaangażowanie pragnę wszystkim podziękować.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Kołtyś

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

 miasta Janowa Lubelskiego

Na stronie Urzędu Miejskiego  w Janowie Lubelskim www.janowlubelski.pl w zakładce Budżet Obywatelski będziemy zamieszczać na bieżąco wszelkie informacje na temat prac
w ramach Budżetu.

 Jeśli Masz pomysł, nie zwlekaj! Teraz masz czas, aby zastanowić się nad zadaniami, które mógłby być zrealizowane w ramach Budżetu.

Jeśli Twój projekt zyska społeczne poparcie, tak przy składaniu wniosku, jak również
w głosowaniu już w przyszłym roku będzie zrealizowany!

Zamieściliśmy, również aktualne formularze,  na których będziemy pracować:

  1. Formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego
  2. Lista mieszkańców Janowa Lubelskiego popierających propozycję projektu
    ( obowiązkowo minimum 15 osób)
  3. Karta oceny formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej
  5. Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów
  6. Karta do głosowania

Odpowiedź do artykułu “Zaproszenie do udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski

Dodaj komentarz

Skip to content