Podsumowanie Głosowania

W dniach od 10 – 13 października komisja dokonała weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na powyższe projekty. Podkreślmy, że ogólnie zostało oddanych 1 925 głosów, z tego głosów ważnych było 1 651 (wiele kart było źle wypełnionych np.: przez osoby nieuprawnione ze względu na miejsce zamieszkania, nie wszystkie rubryki prawidłowo wypełnione, czy też głosy oddane zostały podwójnie).

Ranking projektów, ze względu na oddaną liczę głosów, wygląda następująco:
Zielona sala gimnastyczna przy PSPzOI w Janowie Lubelskim – 501 głosów,
2. Steryzacja i kastracja psów i kotów – 485 głosów,
3. Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – 436 głosów,
4. Ławeczka dla Seniora – 140 głosów,
5. Rozbudowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej na Osiedlu Zaolszynie – 89 głosów.

Przypomnimy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879 zł, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację to suma rzędu – 100 000 zł.

Dlatego, w pierwszej kolejności wchodzą dwa pierwsze projekty, „Zielona sala gimnastyczna” oraz „Sterylizacja i kastracja psów i kotów”. Trzeci w kolejności w głosowaniu projekt „Remont drogi dojazdowej do Kruczka” nie może wejść do Budżetu Obywatelskiego z uwagi na wyższy, nie mieszczący się w puli środków, koszt realizacji zadania, ponieważ jego koszt wynosi 95 200 zł. Wchodzą również dwa kolejne projekty „Ławeczka dla seniora” i „Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszyniu.”

Z uwagi na zaistniałą sytuację Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego będzie rekomendować – te cztery projekty – Radzie Miejskiej w Janowie Lubelskim do budżetu Gminy Janów Lubelski na 2018 rok, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Natomiast, ze względu na duże poparcie społeczne, Pan Burmistrz będzie również starał się zarekomendować projekt „Remont drogi dojazdowej do Kruczka” (może w mniejszym zakresie, w ramach napraw cząstkowych ulic).

Dziękujemy mieszkańcom Janowa Lubelskiego za udział w projekcie Budżetu Obywatelskiego.

 

Dodaj komentarz

Skip to content