Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem
Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem

Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem

Budżet obywatelski, zwany również budżetem partycypacyjnym, to proces decyzyjny, podczas którego mieszkańcy miasta, gminy, osiedla otrzymują możliwość współdecydowania o sposobie wydawania części środków budżetowych. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów mogą zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie lokalnych potrzeb.…

Co daje udział w budżecie?

Mamy możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Mamy realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia.

Skip to content