Jak głosowali mieszkańcy Janowa Lubelskiego? Wyniki Budżetu Obywatelskiego

Dnia 27 września br., rozpoczęło się głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało do 10 października. Odnotujmy, że mieliśmy możliwość głosowania na 5 projektów.  W dniach od 10 – 13 października komisja dokonała weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na następujące zadania: Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek, Sterylizacja i kastracja pasów i kotów, Ławeczka dla seniora, Rozbudowa placu zabaw oraz Siłowni zewnętrznej na osiedlu Zaolszynie, Zielona sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Warto tu podkreślić, że ogólnie zostało oddanych 1925 głosów w głosowaniu na Budżet Obywatelski. Głosów ważnych – 1651 (wiele głosów było pustych, czy też podwójnych).

Najwięcej głosów otrzymał projekt pn. „Zielona sala gimnastyczna przy PSPzOI w Janowie Lubelskim” – 501 głosów, na drugim miejscu – Szeryzacja i kastracja pasów i kotów – 485 głosów, Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – 436, Ławeczka dla Seniora – 140 głosów, Rozbudowa Placu zabaw oraz Siłowni zewnętrznej na Osiedlu Zaolszynie – 89.

Na wyżej wspomniane zadnia głosować mogli mieszkańcy Janowa Lubelskiego, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Każdy głosujący mógł oddać wyłącznie jeden głos na jedno zadanie. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną, korespondencyjną i bezpośrednią (wrzucając do urny w Urzędzie Miejskim).

Przypomnimy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879, 02 zł, zaś wysokość  środków przeznaczonych na realizację to suma rzędu – 100 000, 00zł.

Przypomnijmy, że głosować mogliśmy na następujące zadania:

Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – modernizacja nawierzchni drogi prowadzącej do Kruczka od ul. Turystycznej poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowejz podwójnego skropienia wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, wyznaczenie parkingu.  Koszt – 95 200, 00 zł.

„Ławeczka dla seniora”  – to temat projektu na zakup i montaż 26 ławek, 26 koszy na śmieci oraz 20 sztuk drzewek przy ulicach na terenie miasta Janów Lubelski. Realizacja projektu ma na celu stworzenie miejsc odpoczynku dla seniorów, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi. Ławeczki przy chodnikach posłużą wszystkim osobom, które musza odpocząć podczas drogi do przystanku, załatwiania spraw urzędowych, kościoła, cmentarza, wyjściu po zakupy czy zwiedzaniu miasta. Poparcie przez Państwa tego projektu oraz umiejscowienie ławeczek na każdej dłuższej ulicy naszego miasta przyczyni się do zapewnienia odpoczynku podczas drogi. Wnioskowana kwota – 23 200, 00 zł.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskiem poprzez montaż dodatkowych urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Koszt zadania – 22 499, 00 zł.

Zielona sala gimnastyczna – ścieżka gimnastyczna na świeżym powietrzu na terenie Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi (zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych, np. drążki, wahadło, orbitrek, ławeczki gimnastyczne, koła wiszące, stolik szachowy. Koszt – 29 980, 02 zł.

Piątym wnioskiem jest zadanie, które dotyczy sterylizacji i kastracji  psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski – kwota 10 000, 00 zł.

Dorota Kozdra

Dodaj komentarz

Skip to content