Ty decydujesz ! Ty głosujesz! Już dzisiaj – 27 września rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Już dzisiaj tj. 27 września, ruszy głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podkreślmy, że mamy możliwość głosowania na 5 projektów.

Przypomnijmy, że głosować możemy na następujące zadania:

Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – modernizacja nawierzchni drogi prowadzącej do Kruczka od ul. Turystycznej poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej z podwójnego skropienia wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, wyznaczenie parkingu.  Koszt – 95 200, 00 zł.

„Ławeczka dla seniora”  – to temat projektu na zakup i montaż 26 ławek, 26 koszy na śmieci oraz 20 sztuk drzewek przy ulicach na terenie miasta Janów Lubelski. Wnioskowana kwota – 23 200, 00 zł.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskiem poprzez montaż dodatkowych urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Koszt zadania – 22 499, 00 zł.

Zielona sala gimnastyczna – ścieżka gimnastyczna na świeżym powietrzu na terenie Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi (zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych, np. drążki, wahadło, orbitrek, ławeczki gimnastyczne, koła wiszące, stolik szachowy. Koszt – 29 980, 02 zł.

Piątym wnioskiem jest zadanie, które dotyczy sterylizacji i kastracji  psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski – kwota 10 000, 00 zł.

 

Podkreślmy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879, 02 zł, zaś wysokość  środków przeznaczonych na realizację – 100 000, 00zł.

Głosowanie potrwa dokładnie dwa tygodnie tj. do 10 października.

 

Na w/w zadania mogą głosować mieszkańcy Janowa Lubelskiego, którzy w dni głosowania mają ukończone 16 lat.

Podkreślmy, iż każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.

Głosowanie będzie odbywać na odpowiednim formularzu: bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie, czyli poprzez:

a) złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (parter), ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

b) przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Jana Zamoyskiego 59 23 -300 (aby pobrać kartę kliknij tutaj).

Janów Lubelski w kopercie z dopiskiem “Głosowanie budżet obywatelskipod warunkiem, że wpłynie ona do Urzędu w terminie – koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.

c) głosowanie na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.

Aby oddać prawidłowy głos na karcie elektronicznej należy pobrać kartę (tutaj).

Po wypełnieniu aktywnego formularza należy złożyć podpis elektroniczny:

– za pomocą profilu zaufanego i przesłać kartę za pomocą platformy ePUAP (więcej informacji: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap) na skrytkę urzędu  miejskiego w Janowie Lubelskim (/UMJL/SkrytkaESP)

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

lub

podpisać wypełnioną kartę podpisem kwalifikowanym, następnie przesłać na adres: bo@janowlubelski.pl lub na skrytkę urzędu  miejskiego w Janowie Lubelskim (/UMJL/SkrytkaESP)

Karty do głosowania bez prawidłowego i ważnego podpisu elektronicznej nie będą weryfikowane.

 

Zapraszamy na stronę Budżet Obywatelski Miasta Janów Lubelski

Dorota Kozdra

Dodaj komentarz

Skip to content