Ty decydujesz ! Ty głosujesz! Już dzisiaj – 27 września rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Już dzisiaj tj. 27 września, ruszy głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podkreślmy, że mamy możliwość głosowania na 5 projektów.

Przypomnijmy, że głosować możemy na następujące zadania:

Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – modernizacja nawierzchni drogi prowadzącej do Kruczka od ul. Turystycznej poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej z podwójnego skropienia wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, wyznaczenie parkingu.  Koszt – 95 200, 00 zł.

„Ławeczka dla seniora” – to temat projektu na zakup i montaż 26 ławek, 26 koszy na śmieci oraz 20 sztuk drzewek przy ulicach na terenie miasta Janów Lubelski. Wnioskowana kwota – 23 200, 00 zł.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskiem poprzez montaż dodatkowych urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Koszt zadania – 22 499, 00 zł.

Zielona sala gimnastyczna – ścieżka gimnastyczna na świeżym powietrzu na terenie Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi (zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych, np. drążki, wahadło, orbitrek, ławeczki gimnastyczne, koła wiszące, stolik szachowy. Koszt – 29 980, 02 zł.

Piątym wnioskiem jest zadanie, które dotyczy sterylizacji i kastracji  psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski – kwota 10 000, 00 zł.

 

Podkreślmy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879, 02 zł, zaś wysokość  środków przeznaczonych na realizację – 100 000, 00zł.

Głosowanie potrwa dokładnie dwa tygodnie tj. do 10 października.

 

Na w/w zadania mogą głosować mieszkańcy Janowa Lubelskiego, którzy w dni głosowania mają ukończone 16 lat.

Podkreślmy, iż każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.

Głosowanie będzie odbywać na odpowiednim formularzu: bezpośrednio, korespondencyjnie lub elektronicznie, czyli poprzez:

a) złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (parter), ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

b) przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Jana Zamoyskiego 59 23 -300 (aby pobrać kartę kliknij tutaj).

Janów Lubelski w kopercie z dopiskiem “Głosowanie budżet obywatelskipod warunkiem, że wpłynie ona do Urzędu w terminie – koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.

c) głosowanie na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.

Aby oddać prawidłowy głos na karcie elektronicznej należy pobrać kartę (tutaj).

Po wypełnieniu aktywnego formularza należy złożyć podpis elektroniczny:

– za pomocą profilu zaufanego i przesłać kartę za pomocą platformy ePUAP (więcej informacji: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap) na skrytkę urzędu  miejskiego w Janowie Lubelskim (/UMJL/SkrytkaESP)

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

lub

podpisać wypełnioną kartę podpisem kwalifikowanym, następnie przesłać na adres: bo@janowlubelski.pl lub na skrytkę urzędu  miejskiego w Janowie Lubelskim (/UMJL/SkrytkaESP)

Karty do głosowania bez prawidłowego i ważnego podpisu elektronicznej nie będą weryfikowane.

 

Zapraszamy na stronę Budżet Obywatelski Miasta Janów Lubelski

Dorota Kozdra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *