Budżet Obywatelski. Wybierz projekt i zagłosuj! Już 27 września

Już od 27 września (środa) do 10 października (wtorek) potrwa głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego, a które przeszły weryfikacje formalną i merytoryczną. Przypomnijmy, że zostało złożonych 10 wniosków. Komisja po ocenie wybrała 5. Zagadnienia złożonych projektów są różnorodne. Dotyczą spraw społecznych, gospodarczych, komunikacyjnych, sportowych.

Na sumę rzędu 95 200, 00 zł został złożony projekt dotyczący remontu drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek. „Ławeczka dla seniora”  – to temat projektu na zakup i montaż 26 ławek, 26 koszy na śmieci oraz 20 sztuk drzewek przy ulicach na terenie miasta Janów Lubelski. Wnioskowana kwota – 23 200, 00 zł.

Natomiast 22 499, 00 zł to koszt zadania dotyczący rozbudowy terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskiem poprzez montaż dodatkowych urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej ora placu zabaw dla dzieci. Kolejne zadanie, które przeszło ocenę formalną i merytoryczną wiąże się z wykonaniem ścieżki gimnastycznej na świeżym powietrzu na terenie Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Koszt – 29 980, 02 zł. Piątym wnioskiem jest zadanie, które mówi o sterylizacji i kastracji  psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski – kwota 10 000, 00 zł.

Podkreślmy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879, 02 zł, zaś wysokość  środków przeznaczonych na realizację – 100 000, 00zł.

Już w najbliższym czasie, tj. 27 września br. ruszy głosowanie na wyżej zakwalifikowane projekty. Głosowanie będzie trwało dokładnie dwa tygodnie tj. do 10 października.  Na projekty mogą głosować mieszkańcy Janowa Lubelskiego, którzy w dni głosowania mają ukończone 16 lat. Głosować będzie można trzema drogami, poprzez: złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23- 300 Janów Lubelski w kopercie z dopiskiem „Głosowanie- Budżet Obywatelski” – (pod warunkiem, ze wpłynie ona do Urzędu w terminie – koperta bez otwierania jest wrzucona do urny) oraz trzeci sposób – głosowanie na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.

Podkreślmy, iż każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie. W celu przeprowadzenia procesu głosowania zostanie powołany zespół, którego celem będzie weryfikacja Karty do głosowania pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Karty do głosowania, które zostaną wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych, czy w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jedną kartę do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osoby będą uznane za nieważne, oraz  w przypadku wypełniania kart do głosowania przez osoby nieuprawnione (te, które nie ukończyły 16 lat, nie są mieszkańcami Janowa Lubelskiego).

Ostateczny wynik rekomendowanych projektów do realizacji będzie wpisany do projektu budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2018.

W załączniku protokół Komisji.

Dorota Kozdra

Dodaj komentarz

Skip to content