Wyniki głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego miasta Janowa Lubelskiego na 2020 rok

W dniach 17-18 października 2019 r. komisja powołana do organizacji i przeprowadzenia głosowania na realizację zadań zakwalifikowanych w ramach budżetu obywatelskiego, dokonała weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na następujące zadania :  Uzupełnienie placu zabaw na „Osiedlu Wschód’’ oraz nasadzenia kwiatowe.…

Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego
Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z…

Podsumowanie Głosowania

W dniach od 10 – 13 października komisja dokonała weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na powyższe projekty. Podkreślmy, że ogólnie zostało oddanych 1 925 głosów, z tego głosów ważnych było 1 651 (wiele kart było źle wypełnionych np.: przez osoby…

Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem
Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem

Budżet obywatelski – wywiad z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem

Budżet obywatelski, zwany również budżetem partycypacyjnym, to proces decyzyjny, podczas którego mieszkańcy miasta, gminy, osiedla otrzymują możliwość współdecydowania o sposobie wydawania części środków budżetowych. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów mogą zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie lokalnych potrzeb.…

Co daje udział w budżecie?

Mamy możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Mamy realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek swojego otoczenia.

Skip to content