Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 100 000 złotych.